ยินดีต้อนรับ

<-- เมนู -->
- หน้าแรก
- แจ้งขอรับบริการ
- ตรวจสอบลำดับ
- สถิติ
- แบบฟอร์มแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง


ระบบบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ สพม.35
เฉพาะเจ้าหน้าที่ กลุ่ม DLICT
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร